GELUIDSOVERLAST ‘S NACHTS BEINVLOEDT DE VOLKSGEZONDHEID

Veel bewoners in de polderdorpen Kieldrecht – Verrebroek – Doel  hebben last van nachtlawaai. Dat is ook niet zo’n wonder, we leven met veel mensen op een relatief klein stukje grond vlakbij de haven die op 5  jaar tijd enorm is uitgebreid. Op dat kleine stukje grond staan veel bedrijven, dokken, rijden veel auto’s en treinen en wonen we dicht op elkaar.

Wanneer is geluid hinderlijk?

Een lastige vraag die niet simpelweg beantwoord kan worden door het uitdrukken van geluid in decibellen. Ieder mens ervaart een bepaald geluid op een bepaald moment op zijn eigen manier. De grasmachine van een buurman kan bij de één leiden tot vreselijk veel ergernis, terwijl een ander het geluid nauwelijks hoort. Vaak heeft dit te maken met de afzender. Is de relatie met de maaiende buurman al niet zo goed, dan zal het geluid eerder leiden tot irritatie dan wanneer de buurman tevens huisvriend is. Geluidsoverlast is daarom niet alleen een fysisch probleem maar ook een sociaal probleem.

Geluidsoverlast ’s nachts

Geluidsoverlast, vooral ’s nachts, beïnvloedt de volksgezondheid, lawaai kan de slaap, het metabolisme en de cognitieve en cardiovasculaire capaciteiten verstoren.
Volgens cijfers van het Europese agentschap hebben ongeveer 113 miljoen mensen last van geluidsoverlast . In de meeste Europese landen wordt meer dan de helft van de bevolking blootgesteld aan geluidsniveaus  die groter zijn dan of gelijk zijn aan 55 decibel (dB)”, dus meer dan de 53 dB aanbevolen door de Wereldgezondheidsorganisatie, benadrukt de EEA (Europees Milieuagentschap).

Wat kan je doen bij nachtelijke lawaaihinder door bedrijfsactiviteiten in de haven

In geval van geluidshinder door havenactiviteiten, kan je online klacht indienen bij  de milieudienst van Beveren  die dan – indien mogelijk – geluidsmetingen uitvoert. Bij normoverschrijding manen zij het bedrijf aan om geluidsbeperkende maatregelen te nemen. Wanneer daar geen gevolg aan wordt gegeven hebben zij de mogelijkheid om proces-verbaal op te stellen. Jammer genoeg heeft de millieudienst  nog wel eens de neiging zich te onttrekken aan de problematiek met de opmerking ‘niet-bevoegd’ te zijn.
U bent in ieder geval slachtoffer en dient serieus genomen te worden! De gemeente heeft zorgplicht voor haar inwoners, maar de indruk is eerder dat de gemeente de problematiek bagatelliseert en enkel kiest voor economisch gewin. Het bestuur moet weten wat er aan de hand is. Hoe meer bewoners deze petitie geluidsoverlast tekenen en klacht neerleggen bij de milieudienst hoe sterker we staan.

 Laagfrequentie geluid is een groot probleem in de haven

Het  grootste deel van de bevolking kan het LFg geluid niet horen en dus ook niet begrijpen. Langdurige blootstelling aan laagfrequent geluid kan leiden tot somatische klachten als maag- en darmproblemen, stress, hartritme klachten en hoofdpijnen. Daarnaast treden slaapstoornissen en oververmoeidheid op hetgeen uiteindelijk kan leiden tot ziekte en sociale en maatschappelijke uitval. Mensen verliezen hun baan, worden gedwongen te verhuizen en hebben te kampen met relatieproblemen als andere inwonenden het geluid niet horen en het toedichten aan psychische oorzaken.

0miljoen
Europeanen hebben last van geluidsoverlast, bron (EEA)
0
cognitieve stoornissen bij kinderen (EEA)
0 op 5
Europeanen is het slachtoffer van geluidsoverlast (EEA).
0
sterfgevallen per jaar wegens geluidsoverlast (EEA)

De overlast in de haven zal naar verwachting toenemen als gevolg van toekomstige uitbreidingen en het toenemen aan vraag naar mobiliteit.

Ervaart u ‘s nachts ook geluidsoverlast van haven activiteiten?

Actievoeren kost geld. Juridische procedures kosten geld.  Wil je ons hierbij ondersteunen?