SLAAPVERSTORING

Een goede nachtrust is biologisch noodzakelijk. Tijdens de slaap herstelt ons lichaam van de activiteiten van die dag, zowel lichamelijk als mentaal. Een verstoorde nachtrust kan leiden tot problemen voor de gezondheid en voor het algemeen welzijn: vermoeidheid, een slecht humeur, stress, verminderde prestaties op het werk of op school, een verminderd reactievermogen en zelfs ongevallen. Daarbij kan een slechte nachtrust ervoor zorgen dat onze immuniteit tegen ziektes vermindert. Men vermoedt ook dat nachtlawaai het hormonale evenwicht in het lichaam kan veranderen en kan bijdragen tot de ontwikkeling van hart- en vaatziektes, depressies en zelfs diabetes.

Concreet heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) vastgesteld dat bij (plotselinge) geluiden luider dan 30 dB(A) de slaapkwaliteit vermindert: men slaapt slechter, draait om, wordt half wakker, soms zonder dit te merken. Bij een plotseling geluid boven 40 dB(A) kan men wakker worden en bij continue geluiden met een gemiddelde van 50 dB(A) kunnen gezondheidseffecten optreden, zoals een verhoogde bloeddruk. Geluid met een gemiddeld niveau boven 55 dB(A) wordt door de WGO als gevaarlijk voor de volksgezondheid beschouwd, omdat dit een zwaar verstoorde nachtrust veroorzaakt, en een verhoogde kans op de ontwikkeling van cardiovasculaire ziektes, zoals een hoge bloeddruk en een vernauwing van de kransslagaders, wat kan leiden tot een hartinfarct. De WGO beveelt dan ook aan om het nachtlawaai te beperken tot 40 dB(A) (Lnacht). Deze grenswaarde geldt als aanbeveling voor overheden om woonomgevingen leefbaarder te maken.

Immuniteit tegen ziektes

Onderzoek heeft aangetoond dat een verstoorde nachtrust kan leiden tot een verminderde immuniteit of weerstand tegen ziektes. Stress speelt hierbij ook een rol. Tijdens bepaalde fasen van onze slaap worden blijkbaar bepaalde stoffen en cellen aangemaakt die een rol spelen in onze immuniteit, en slaap heeft een belangrijke rol in het herstellen van een infectie.

Diabetes

Op korte termijn zorgt een tekort aan slaap voor een verhoogde activiteit van de schildklier en daardoor een verhoogd metabolisme. Slaaptekort kan zelf op korte termijn voor een insulineweerstand van bepaalde cellen in ons lichaam zorgen. De opbouw van stresshormonen kan ook leiden tot een verminderde aanmaak van insuline. Insuline zorgt voor de afbraak van suiker in ons bloed, zodat we het kunnen gebruiken als energiebron. Zowel een insulineweerstand als een verminderde aanmaak van insuline zorgen dus voor een opbouw van suiker in het bloed. Op lange termijn kan dit leiden tot diabetes (suikerziekte).

Bron: Website Federale overheidsdienst  Volksgezondheid

Verminderde prestaties op school en op het werk

Lawaai heeft een negatieve impact op mentale prestaties, zoals lezen, aandachtig zijn, en de werking van ons geheugen. Zo ziet men dat bij een gemiddelde blootstelling aan geluid van meer dan 55 dB(A) (Ldn) er kinderen beginnen te lijden aan wat men noemt Noise Induced Cognitive Impairment (een verminderde leerprestatie veroorzaakt door geluid). Lawaai kan dus leiden tot een verminderde leerprestatie van kinderen. Niet alleen kinderen hebben last van lawaai als het gaat om lezen, leren en onthouden. Ook volwassenen hebben meer moeite om zich te concentreren in een lawaaierige omgeving.

Lawaai ’s nachts heeft een invloed op het geheugen omdat tijdens de slaap informatie wordt opgeslagen in de hersenen. Een verstoorde slaap zet dat mechanisme onder druk. Een vermindering van het lawaai, zowel overdag als ’s nachts, van 5 dB(A) binnen de 55-65 dB(A) kan de mentale prestaties verbeteren, met 2 tot 10%.

Elk geluid in de slaapkamer boven de 35 decibel beinvloedt de gezondheid.

Zeer interessant artikel in Knack magazine. Cardioloog Marc Goethals strijdt al twintig jaar tegen een onderschat milieuprobleem: geluidsoverlast.
” Zelfs als je denkt dat je geen last hebt van nachtlawaai, zijn de effecten op je lichaam funest.”

Hou mee onze polderdorpen leefbaar!