LAATSTE 12 MAANDEN: 323 NACHTEN MET OVERSCHRIJDING WETTELIJKE GELUIDSNORMEN!

Nadat de millieudienst hun meter had weggehaald, hebben we zelf een professionele gecertificeerde  Klasse 1  meter aangeschaft om het geluid ‘s nachts te monitoren. 

De nauwkeurigheid van decibelmeters /geluidsmeters is internationaal gestandaardiseerd met de normen van de IEC. Allereerst zijn er twee klassen van nauwkeurigheid voor decibelmeters; klasse 1 en klasse 2. De klasse 1 meters zijn geschikt voor zeer nauwkeurige metingen in bijvoorbeeld een laboratorium of dat een waarde exact voldoet aan de wettelijke milieueisen. Een kwalitatieve decibelmeter moet ook voldoen aan de  ANSI S1.4 norm (type 1 of type 2) of IEC 61672 (Klasse 1 of Klasse 2). 

Wij gebruiken BSWA 308 klasse 1,  klasse 1 met een kalibratie certificaat. Een Kalibratie toestel Klasse 1 (B/T 3785.1-2010, IEC 60651:1979, IEC 60804:2000, IEC 61672-1:2013, ANSI S1.4-1983, ANSI S1.43-1997) .
En een Klasse 1 buitenmicrofoon met kalibratie certificaat (GB/T 3785.1-2010 1, IEC 61672-1:2013 Class 1, ANSI S1.4-1983 Type 1).

Na 16 maanden dagelijkse meten hebben we een goed overzicht van de nachtelijke overtredingen. De frequentie is toegenomen, voor 2017 was het stil, sinds 2017 sporadisch maandelijks wat overlast, in 2019  drie tot vier keren per week overlast, de laatste twee jaar dagelijks prijs en luider geworden.

De decibelmeter met datalogger monitort dagelijks het geluid tussen 22u tot 6u ’s morgens. Hieruit worden de peaken gefilterd en een gemiddelde berekend voor die nacht (Ln) met gespecialiseerde software.

Op 12 maanden tijd hebben we 323 nachtelijke overtredingen op VLAREM II wetgeving inzake geluidsoverlast (maximaal 35dB(A) toegestaan) in woonwijk te Kieldrecht.

JURIDISCHE PROCEDURE GESTART

Na een petitie in 2019 waarop meer dan 400 gezinnen / personen hebben ingetekend is er tot op heden weinig ondernomen door de politieke verantwoordelijken en Port of Antwerp-Bruges. Integendeel er werd volop mist gespoten, tijd gerekt en verantwoordelijkheden afgeschoven.

Enkele maanden geleden zijn we noodgedwongen een juridische procedure gestart met een advokaat gespecialiseerd in milieurecht en expertise in geluidshinder om bestuurlijke handhavingsmaatregelen op te leggen tegen.
Er werd een verzoekschrift ingediend bij de burgemeester van Beveren. De tegenargumentatie van de burgemeester miste feitelijke juridische grondslag.
Daarom is er beroep aangetekend tegen het besluit van de burgemeester bij minister Zuhal Demir.
Ondertussen hebben we antwoord verkregen 14/09/2022 en ons verzoek werd ongegrond verklaard, er werd niet ontkend dat er een misdrijf is maar we moeten de geluidsoverlast aannemelijk maken tegenover de overtreder.
We hebben besloten met onze advocaat Griet Cnudde naar  Raad van State te gaan, het dossier is al enkele maanden geleden verstuurd.
Ondertussen blijven wij natuurlijk ook verder praten met Port of Antwerp – Bruges.

Reactie op de persmededeling gemeente Beveren en POA

Deze week werden we verblijd met een persmededeling en conclusie van de geluidsstudie van onderzoeksbureau De Fonseca, dat van Port of Antwerp de opdracht kreeg deze op te zetten naar aanleiding van de vele klachten van omwonenden omtrent lawaaihinder van de haven.

Onze blijdschap was echter van korte duur, want naast het bevestigen van de vaststellingen die wij zelf al lang geleden gedaan hebben, nl dat het geluid de geldende wettelijke geluidsnormen overstijgt, is er weinig nieuwe informatie of een aanzet tot concrete actie terug te vinden.
Integendeel wordt er volop mist gespoten, tijd gerekt en verantwoordelijkheden afgeschoven.Het gespecialiseerde onderzoek, in opdracht van Port of Antwerp, de jager die ook boswachter is, bevestigt nochtans dat de overlast komt van het Verrebroek- Doeldok waar vaak verouderde schepen aangemeert zijn. Een verband dat door mijn eigen dagelijkse metingen (Klasse1) al lang werd bewezen en bij de gemeente veelvuldig werd aangekaart.

Met alle omzichtigheid wordt echter vergoelijkt dat er “niet altijd rechtstreeks” een verband kon gelegd worden en dat “niet alle hinder tot de schepen herleid kan worden”. Tja.

Uiteraard is de de economische ontwikkeling in de haven belangrijk, maar niet ten koste van het woonklimaat, de gezondheid, het comfort en de rust van de bewoners van de omliggende polderdorpen.

Van Port of Antwerp en de gemeente Beveren verwachten wij een minimum aan respect voor de eigen regels en wetgeving alsook begrip voor de verzuchtingen van de medebewoners.

Een eerste stap zou erin kunnen bestaan de lawaaierigste schepen te weren en een verbod op aanmeren/vertrek en het maken van (nest)geluid bij de verantwoordelijke exploitant(en) en dit tussen 22:00 en 06:00 uur, in afwachting van de uitrol van walstroom of de nieuwe hybride schepen.

Dit onderzoek stuurt ons echter met een kluitje in het riet. “Voor maatregelen is het nog te vroeg”, “een vervolgonderzoek wordt gepland”, “we volgen de situatie op”, “verder onderzoek is nodig”…

Moet er nog zand zijn?

Actievoeren kost geld. Juridische procedures kosten geld.

Wil je ons hierbij ondersteunen kan dit op rekening BE28001920621420  Polderdorpen-leefbaar FV.