OORZAAK OVERLAST

De geluidsoverlast in de haven betreft zaken zoals de overslag van containers, het aanmeren van de vrachtschepen en het geluid dat machines als kranen, scheepsmotoren, stroomgeneratoren en vorkheftrucks produceren. Meestal wordt er dag en nacht gewerkt.

Waarschijnlijk dragen Verrebroek- en Doeldok ongeveer in gelijke mate bij aan nachtelijke geluidhinder in Kieldrecht en Verrebroek. Dat blijkt uit eigen metingen en klachten van bewoners. Meestal start de overlast om 22u of 2u30 ‘s nachts tot 6-7u.
De milieudienst van Beveren heeft een jaar lang metingen gedaan hieromtrent in Kieldrecht maar tot op heden kunnen (of willen?) ze geen resultaat meedelen en dit één jaar na het afsluiten van de metingen.

Bij de verschillende windrichtingen is duidelijk te onderscheiden uit de eigen resultaten welke bronnen een bijdrage leveren aan de overlast van geluid. Voor de nachtelijke periodes met aanhoudende geluidsoverlast is dit duidelijk afkomstig van de scheepsmotoren,ventilatoren of stroomgenerators uit de haven.

  •  Metingen 3u – 500 m van perceelgrens bedrijf- maximaal gemeten  78 dB  (gemiddeld 59 dB)

  • Metingen 3u – 3000 m – maximaal gemeten  68 dB  (gemiddeld 48 dB)

  • Metingen 3u – 3000 m -binnen in woning  maximaal gemeten  40 dB  (gemiddeld 36dB)

Voor alle duidelijkheid: dit is wanneer de stroomgeneratoren, ventilators of scheepsmotoren beginnen te draaien van  schepen die daar aangemeerd liggen.
Op je mobile kan je een dB(A)  app downloaden, de Decibel X pro (betalend) kan ITU-R 468, A, B, C, Z frequenties meten en spectrumanalyse met FFT en Bar grafieken.
Met onderstaand tracker kan je schepen linken in Verrebroek- en Doeldok.

For privacy reasons Vimeo needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacy Policy.
Ik Accepteer

Wat u hoort in de video zijn  scheepsmotoren/stroomgeneratoren opgenomen 3km van het Verrebroekdok. Dit geluid is ononderbroken van 22u tot 7u, en dit 3 tot 6 dagen in de week. In de video ziet u eerst de buitenopnamen aan de gevel en vervolgens de binnenopnamen met gesloten ramen 3 m in de ruimte.

De decibel opnamen is met een app gebeurt en kalibratie met een bekend signaal, dwz. vergelijking van  gemeten geluidsniveau met een bekend niveau en daarop wordt gevoeligheid aangepast.
De resultaten worden dan aanzienlijk betrouwbaar en het meetresultaat geeft een indruk van het optredende geluidsniveau.
Zelfs met 10% marge is er nog een overtreding op de Vlarem II wetgeving betreft geluid ‘s nachts.

For privacy reasons Vimeo needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacy Policy.
Ik Accepteer

Filmpje met geluidsopname 23 april 2020 een vergelijking met nacht en dag geluid.

Merk alvast het verschil s‘nacht en overdag  deze is bijna een verdubbeling in decibels! En dit is zo elke dag.
Aanvang van toename geluid begint rond 17-18 uur afname rond 9-10 uur

OPLOSSINGEN

Sinds 2004 is er een leefbaarheidsstudie opgemaakt voor de polderdorpen. Het aspect leefbaarheid zou binnen het overkoepelend strategisch plan afgewogen worden tegenover alle andere invalshoeken (natuur, economie, landbouw en mobiliteit).
Sinds kort is hieromtrent  nieuws vernomen, de ganse regio zou worden ingebufferd met een 12 km lange bufferdijk met bomen van Doel tot Verrebroek. Dit zou al een kleine verbetering  (1 tot 2 dB) voor de levenskwaliteit zijn. Alleen hopen we dat dit snel gebeurt.
Op korte termijn zou vooral flexibele walstroom een oplossing kunnen zijn voor de nachtelijke geluidsoverlast.

Hieronder vindt u rapporten en studies over hoe andere wereldhavens dit aanpakken.

FLEXIBELE DEMPERS

Flexibele dempers op de schepen. Deze worden aangesloten op de uitlaat van het schip. Met behulp van bijvoorbeeld 3d-printing kan dan een tussenstuk gemaakt worden waardoor een demper op meerdere schepen past. In de haven van Rotterdam wordt dit al toegepast

ANTIGELUID

Antigeluid is een geluid dat ander geluid opheft door een tegengestelde fase van geluidsgolven te produceren. Hierdoor wordt overlast als veel minder ervaren. In de binnenvaart is met deze techniek al succesvol geëxperimenteerd.

WALSTROOM

Kan op de kade, op het schip zelf of op een barge (vaart rond en voorziet meerdere schepen van stroom) ingezet worden. De flexibele walstroom oplossingen zijn over het algemeen veel goedkoper en breder inzetbaar dan de vaste aansluiting.Walstroom zal de de haven te verduurzamen.
Videolink hoe het werkt in Port of Hamburg.

COMMUNICATIE

Betere communicatie met omwonenden:  bv een klankbordgroep die focust op oplossingen voor het nachtelijk geluid.  Naast technische mensen maken ook bewoners deel uit van deze klankbordgroep.

Ervaart u ‘s nachts ook geluidsoverlast van haven activiteiten?